MARDI Kuala Kangsar telah ditubuhkan sejak tahun 1980